Divinol DSG Fluid

Модерно трансмисионно масло за предавателни кутии
с двоен съединител, използвано в превозни средства
от  VW -групата, BMW, Mercedes-Benz, Ford, Volvo,
Chrysler, Peugeot, Citroen и Mitsubishi в 6 степенните
DCTF- трансмисии, както и от други производители.
Препоръка на Divinol: MB-одобрение 236.21,
MB-одобрение 236.25; VW G 052 182; VW G 052
529; VW DSG DQ 200; Ford WSS-M2C936-A;
Ford ESS M2C 936-A; Chrysler; Volvo 1161838;
Volvo 1161839; Peugeot/ Citroen 9734.S2;
Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I;
Porsche Oil No. 999.917.080.00; BMW DCTF-1;
FIAT BOT 341; Renault BOT 450; Ferrari TF DCT-F3