Divinol ATF-C Premium VI LV

Висококачествено масло за автоматични скоростни
кутии с намален вискозитет (LV = приложения с
нисък вискозитет), водещ до икономия на гориво.
Използването на модерни добавки и компоненти,
комбинирани с висококачествени базови масла, прави
възможно маслата за автоматичните скоростни кутии
да са по- редки, което комбинира изискванията на
модерните трансмисии и екологичните/ икономически
съображения.
Спецификация:
Dexron VI; Mercon LV; JASO 1-A; JASO 1-A-LV
Препоръка на Divinol:
MB-одобрение 236.12/.14/.15./41; VW G 052 162;
VW G 055 005; VW G 055 162; VW G 055 540;
VW G 060 162; BMW 83 22 0 142 516;
BMW 83 2 22 152 426; BMW 83 22 2 289 720;
BMW M-1375.4;Toyota WS; Nissan Matic-S; Nissan
Matic-W; Mitsubishi SP-IV; Hyundai/KIA SP-IV;
Hyundai/KIA SPH-IV; Hyundai FF-SP-IV M;
Hyundai NWS-9638; Honda DW-1; Honda 3.1;
JWS 3324; Aisin Warner GM-AW-1; Saab 93 165
147 AW1; Bentley JNV 862 564; Mazda ATF FZ;
Mazda ATF 3.1; Jaguar 02JDE26444; Land Rover
LR023288; Hyundai/ KIA SP-IV RR; ZF 6 Speed
(S671 090 255); Volvo P / N 31256774;
Volvo 31246675