DIVINOL масла – КАЧЕСТВЕННИ ПРОДУКТИ ПРОИЗВЕДЕНИ В ГЕРМАНИЯ!

Divinol Zweitaktöl FF

Одобрения и спецификации: JASO FD; ISO-L-EGD; API TC; GLOBAL GD, Huaqvarna 242

За моторните масла DIVINOL